Het succes van stage!

Binnen het Praktijkonderwijs neemt stage een belangrijke plaats in. Leerlingen doen werkervaring op en leren veel van de praktijk. Ze ontdekken ook waar ze goed in zijn en wat bij hen past. De meeste leerlingen gaan via diverse stages aan het werk.

Wanneer op stage?

In leerjaar 2 start de maatschappelijke stage. De leerlingen lopen een middag per week stage in de buurt van de school. Zo doen ze werkervaring op en leren ze om een (vrijwillige) bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarnaast wordt ter oriëntatie een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Deze voorbereidende periode wordt afgesloten met een stage-assessment, waarmee vaardigheden en inzicht worden getest. Samen met de ervaringen vanuit de maatschappelijke stage vormt de uitslag hiervan het uitgangspunt voor een externe stage.

In leerjaar 3 begint de oriënterende stage. Dit is een externe stage van één dag per week, die vanaf de meivakantie met een tweede dag wordt uitgebreid. De leerlingen maken via meerdere stageadressen kennis met diverse werkzaamheden. Ze ontdekken welk werk bij hen past en waar hun kwaliteiten en leerpunten liggen.

In leerjaar 4 wordt gewerkt aan de beroepsvoorbereidende stage. De leerlingen hebben gekozen voor een uitstroomrichting, waarin ze twee dagen per week stagelopen. Vanaf februari wordt dit uitgebreid met een derde dag. De leerlingen maken intensief kennis met de beroepspraktijk, waarbij de focus ligt op ontwikkeling binnen het vakgebied. Ook de vorming van een juiste beroepshouding is een belangrijk leerdoel.

In leerjaar 5 start de plaatsingsstage. De leerling werkt samen met zijn stagegever en stagebegeleider aan een optimale afstemming van vaardigheden en werkzaamheden. De doelstelling hierbij is helder: een dienstverband!

Meer informatie over stage?

Open hier de stage-gids voor alle informatie over stage. Bij de uitstroom van leerlingen wordt samengewerkt met jobcoach-organisatie Talenta.

 

Coördinator stage: R. Floor (FrR)

Stagebegeleiding: R. Floor (FrR), H. van Harn (HvH), A. de Pater (PdA) en M. Waaijenberg (WbM)

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

Het succes van stage!
Het succes van stage!
Het succes van stage!
Het succes van stage!

"Niet het vele is goed,    het goede is veel"

R. Floor

Coördinator stage