Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie een orthopedagogische en orthodidactische leeromgeving noodzakelijk is.

De leerlingen worden vanuit onze identiteit voorbereid op deelname aan de maatschappij en een zelfstandige plaats in samenleving.

Praktijkonderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en werkt van hieruit samen met de leerling aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken.

Er geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens. Praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. De leerling ontvangt dan een certificaat Praktijkonderwijs.

Kenmerken van Praktijkonderwijs:

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs

"Praktijkonderwijs, leren door doen!"

Mw. W.G.J. Dorrestijn-van den Brink

Onderwijsassistent