Motorisch remedial teaching

Bij motorisch remedial teaching (MRT) krijgen leerlingen extra ondersteuning bij het bewegen. Vaak hebben de leerlingen een bewegingsachterstand opgelopen in het verleden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Door MRT ervaren de leerlingen succes in het bewegen waardoor er plezier in bewegen ontstaat. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de deelnemers. Ook werken we aan een positieve houding tegenover bewegen en sporten.