Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat doet de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jongeren op het voortgezet onderwijs?

Gezondheidsonderzoeken in onderbouw en bovenbouw

Op de middelbare school ontvangt iedere jongere twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: in de onderbouw en in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de jongere: op school, thuis en in de vrije tijd. Als er vragen en twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seksualiteit, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met de jongere gaat. Als uit het onderzoek bijzonderheden naar voren komen, geeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige informatie en advies. Zij kan ook doorverwijzen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of een psycholoog). In overleg met de jongere kan contact worden opgenomen met de ouder(s) en/of school. Het consult is volledig vertrouwelijk: alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.

Vragen, twijfels of zorgen?

Bij vragen, bijvoorbeeld over gewicht, pesten, scheiding van ouders, gevoelens, etc. kunnen jongeren altijd bij de jeugdgezondheidszorg terecht. Deze zorg is toegankelijk voor jongeren uit alle klassen van de school. Aanmelding is mogelijk door de jongere zelf, zijn/haar ouder(s) en mentor.

Informatie en contact

Contact met de jeugdgezondheidszorg is mogelijk via email en telefoon. Een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen op school kan telefonisch of per email gemaakt worden.

Email: GGD@vggm.nl

Telefoon: 088-3556000 (informatie- en vragenlijn)

Website: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid

"Het mooiste compliment dat je iemand kan geven is aandacht"

M.A. Wassink-Kleppe

Zorgcoördinator