Stage

Binnen het Praktijkonderwijs neemt stage een belangrijke plaats in. Leerlingen van 15 jaar en ouder gaan extern op stage. De school onderscheidt drie stage-doelen: 1. De groei van de persoonlijkheid van de leerling. 2. Het opdoen van maatschappelijke ervaring. 3. Het verder uitbouwen van arbeids-vaardigheden met het oog op een blijvende arbeidsplaats. Lees hier meer over het doel van stage en de vormen van stage.

Meer informatie?

Bij de uitstroom van leerlingen wordt nauw samengewerkt met jobcoach-organisatie Talenta.
Meer informatie over stage? Open hier de stage-gids.
Locatie Ede maakt gebruik van ESF subsidie om de arbeidstoeleiding nog beter te laten verlopen.

Coördinator stage: R. Floor (FrR)

Stagebegeleiding: R. Floor (FrR), H. van Harn (HvH), A. de Pater (PdA) en M. Waaijenberg (WbM)

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Eigenwijs is ook wijs"

Willemien Arends

Leerling klas E4C