Agressie Regulatietraining

Voor leerlingen die het moeilijk vinden om met hun boosheid om te gaan, is er een Agressie Regulatie Training (ART). In de training leert de leerling om op een positieve manier emoties te controleren en een constructieve oplossing te kiezen. De inhoud van de training wordt afgestemd met de leerling, ouders en mentor. Tijdens de training worden de vaardigheden geoefend in een veilige situatie. Het aantal deelnemers bestaat uit 2-4 leerlingen zodat iedere leerling voldoende de gelegenheid krijgt om te oefenen. Ook krijgen ze praktische huiswerkopdrachten mee waardoor het toepassen van de vaardigheden in andere situaties gestimuleerd wordt.