Ontwikkelingen coronavirus

Er is een lijst met vragen en antwoorden over de gevolgen van de schoolsluiting opgesteld.
De vragen en antwoorden worden doorlopend geactualiseerd.
Bekijk de lijst hier.

Heeft u/heb jij een vraag over het onderwijs op afstand?
Mail met onderwijsopafstand@vanlodenstein.nl!

Dinsdag 31 maart 2020: sluiting scholen met drie weken verlengd
Scholen in Nederland blijven in elk geval gesloten tot en met dinsdag 28 april 2020. Dat heeft minister-president Rutte dinsdag 31 maart gezegd. Omdat 28 april in de schoolvakantie valt, zal op de locaties van het Van Lodenstein College op zijn vroegst vanaf woensdag 6 mei 2020 weer les gegeven kunnen worden.

Dinsdag 24 maart 2020: Centrale examens gaan niet door
Onderwijsminister Slob heeft dinsdag (24 maart 2020) bekendgemaakt dat er dit jaar geen centrale examens worden afgenomen. De schoolexamens gaan wel door. Scholen krijgen langer de tijd om de schoolexamens af te nemen, dit mag (als dat kan) ook op afstand. Na 6 juni 2020 komen er herkansingen voor de schoolexamens. Op basis van de uitslag van het schoolexamen, wordt bepaald of een leerling slaagt. Ouders/verzorgers ontvangen dinsdagavond een brief met aanvullende informatie.

Woensdag 18 maart: Magister
Doordat er momenteel veel meer dan anders gebruik wordt gemaakt van Magister, zijn er capaciteitsproblemen. Dit betekent dat Magister niet altijd voor leerlingen en ouders/verzorgers bereikbaar is. Het probleem is bekend en de leverancier werkt hard aan een oplossing.

Maandag 16 maart:

De Rijksoverheid heeft een poster gemaakt met een aantal belangrijke zaken overzichtelijk op een rij. Klik op de poster om deze te vergroten.

 

 

 

 

Zondag 15 maart:

Onze regering heeft vandaag bepaald dat alle scholen in Nederland tot en met in elk geval maandag 6 april dicht moeten. Deze verregaande maatregel wordt genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Scholen in Nederland – ook de onze – blijven open voor kinderen die niet thuis kunnen zijn omdat (beide) ouder(s) / verzorger(s) in vitale beroepen werken, zoals de zorg, de hulpdiensten en het onderwijs. Als dit op uw situatie van toepassing is, spant het Van Lodenstein College zich de komende weken in om uw kind(eren) op te vangen en les te geven. Dat zal gebeuren met alle veiligheidsmaatregelen die ons worden aanbevolen. We vragen u in dit geval om te bellen met de locatie waar uw zoon of dochter les krijgt, zodat de school weet welke leerlingen zij kan verwachten. Wilt u dit ’s ochtends om 08.00 uur doen? We vragen u rekening te houden met eventuele telefonische drukte op dat moment.

Onderwijspersoneel zal de komende weken binnen de gegeven omstandigheden onderwijs op afstand aanbieden. Maandag 16 maart zal deze aanpak verder worden uitgewerkt en ontvangen ouder(s) / verzorger(s) nader bericht. Het onderwijsproces gaat dus zoveel mogelijk door. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de leerlingen in examenklassen. Leerlingen die stagelopen, kunnen gewoon naar hun stageadres. Het is belangrijk dat zij wel het beleid van hun stagebedrijf volgen.

Ons leven is in de hand van God. Nog meer dan anders beseffen en belijden we dat we Hem nodig hebben in ziekte en gezondheid. In die afhankelijkheid willen we de komende weken ook ons onderwijs inrichten.

Ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de locatie waar hun kind les krijgt.