VeTO

VeTO staat voor Versterkt Engels Taal Onderwijs. Op de universiteit maar ook op het HBO worden veel of de meeste vakken in het Engels aangeboden. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen om het Engels van de leerling te versterken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit het beste kan door de leerlingen zoveel als mogelijk ‘bloot te stellen’ aan deze taal. Dit kan heel goed door andere vakken in het Engels aan te bieden. We boeken de laatste jaren prima resultaten met dit onderwijs: 100% geslaagden op de ANGLICA examens. Maar wat veel belangrijker is, leerlingen geven zelf aan dat ze beter worden in Engels!

We bieden (gespreid over de drie leerjaren van havo en vwo) de volgende vakken aan in het Engels: Beeldende Vorming, Bewegingsonderwijs, Economie, Engels, Geschiedenis, Kerkgeschiedenis, Natuur- en scheikunde en Wiskunde.

Activities

Bij het VeTO onderwijs horen jaarlijkse excursies naar bestemmingen in binnen- en buitenland en worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Verder werken we samen met een partner school in Hongarije. Door middel van gezamenlijke exchange programma’s maken de leerlingen kennis met andere culturen.

Citaat van een oud-VLC-B leerling: ‘In Barneveld ben ik Engels leuk gaan vinden en ben ik er goed in geworden’

'Wie zijn verleden vergeet, is voor de toekomst gedoemd te mislukken'.

H.G.J. Meulenkolk

Docent geschiedenis