Traject- en integratieklassen

Een groot deel van de kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problemen kan terecht in de integratieklassen of in de trajectklassen.

Integratieklas
Zoals het woord al zegt: de integratieklassen bieden voor deze leerlingen een veilige basis waar ze de dag beginnen en eindigen en waarop ze gedurende de hele dag kunnen terugvallen als het in het vaklokaal (even) niet gaat. In deze integratieklassen zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en niveaus bij elkaar. De mentor van deze integratieklas heeft intensief contact met de ouders en er is ook de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding tegen een geringe vergoeding per maand.We werken samen met huiswerkinstituut Studiekring.

Trajectklas
Leerlingen die een meer beschermde omgeving nodig hebben, komen in aanmerking voor de trajectklassen. Dit is een onderwijsomgeving die te vergelijken is met Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Cluster IV. Deze leerlingen krijgen de hele week les van hun eigen mentor, daarin geassisteerd door een onderwijsassistent.Vanuit deze trajectklassen is ook integratie in het reguliere onderwijs mogelijk.