Talentbegeleiding

Dat het Van Lodenstein College een school is waar leerlingen onderwijs krijgen dat rekening houdt met de gaven die ze van de Heere hebben gekregen, krijgt concreet handen en voeten tijdens de uren Talentbegeleiding binnen havo en vwo.

Voor welke leerlingen zijn deze uren ‘Talentbegeleiding’?

Binnen het havo-vwo-team wordt zowel binnen als buiten de klas extra aandacht gegeven aan deze leerlingen.

In de klas door de leerling te observeren, huiswerk en toetsen te beoordelen, deelname aan de les te duiden en waar mogelijk passende opdrachten aan te bieden, soms lesstof te schrappen of een toets te laten vervallen.

Buiten de klas worden jaarlijks twee projecten georganiseerd waarin de leerlingen van de verschillende leerjaren met elkaar een onderwerp uitdiepen, extra lesstof krijgen aangeboden, een bijpassende excursie maken, gastsprekers worden uitgenodigd of ze zelf op bezoek gaan bij bijv. een bedrijf of universiteit. Hun bevindingen leggen ze vast in een semi-wetenschappelijk document.

Daarnaast krijgen leerlingen wanneer nodig persoonlijke begeleiding op die punten die voor ontwikkeling in aanmerking komen.

Wat is het resultaat?

Contact:

Wanneer u vragen heeft over Talentbegeleiding, neemt u contact op met:

Mw. J. Smits-van Doorn (SsJ) of Dhr. J. Zweistra (ZwJ)