Ouderpanel

Ouderpanel

In het cursusjaar 2016-2017 zijn we gestart met een ouderpanel. Met dit ouderpanel hebben we regelmatig een overleg en bespreken we diverse onderwerpen.

Het ouderpanel heeft als doel een goede relatie tussen ouders en school te bevorderen. Zij gaan regelmatig met de locatiemanager in gesprek om diverse onderwerpen te bespreken.  Ook willen ze een aanspreekpunt voor ouders zijn. Dat betekent dat u bij hen terecht kunt met uw vragen, verbeterpunten en mogelijke problemen met betrekking tot algemene zaken die onze locatie betreffen.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u voor een andere reden contact opnemen met het ouderpanel? Dit kan via het e-mailadres: ouderpanelvlb@vanlodenstein.nl.

Bewust gezin

Een van de ouders uit het ouderpanel is lid van het oudercollectief Bewust Gezin. Hier vindt u meer informatie over dit collectief dat zich bezig houdt met moderne media in onze gezinnen.

Achterste rij van links naar rechts: Dhr. Van Wincoop, dhr. Voskuil en dhr. Van de Hoef

voorste rij van links naar rechts: mw. Van de Pol, mw. Rebergen en mw. Van de Merbel

M.J. de Soeten