Ouderpanel

Ouderpanel 2016-2017

In het cursusjaar 2015-2016 hebben we eenmalig een overleg met ongeveer 30 ouders gehad. Tijdens dit overleg zijn er diverse onderwerpen besproken. Een terugblik van deze avond kunt u hieronder lezen.

Vanaf het nieuwe cursusjaar willen we structureel op iedere locatie een ouderpanel. In december is de ouderpanel voor onze locatie gevormd.

Het ouderpanel heeft als doel een goede relatie tussen ouders en school te bevorderen. Zij gaan regelmatig met de locatiemanager in gesprek om diverse onderwerpen te bespreken.  Ook willen ze een aanspreekpunt voor ouders zijn. Dat betekent dat u bij hen terecht kunt met uw vragen, verbeterpunten en mogelijke problemen met betrekking tot algemene zaken die onze locatie betreffen.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u voor een andere reden contact opnemen met het ouderpanel? Dit kan via het e-mailadres: ouderpanelvlb@vanlodenstein.nl

Terugblik ouderpanel 2015-2016

Vorig schooljaar hielden wij in april het jaarlijks ouderpanel. Ongeveer 30 ouders waren bereid een avond naar school te komen. Waarvoor hartelijk dank! We kijken terug op waardevolle en open gesprekken. In de integrale samenvatting geven we de topics aan en ook hoe we de door ouders gegeven informatie een plek geven in de schoolprocessen.

'Je begint met een idee en dan wordt het iets anders'.

H.W. den Ouden

Docent beeldende vorming