Organisatie

Als juniorcollege draagt de locatie bij aan een goede overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De leiding op deze locatie is in handen van de heer A.H.A. Pas, locatiemanager.

Zorgteam (intergratie- en trajectklassen)
De teammanager is A.P. Baaij (ByA)
De coördinator is mw. M.H.L. de Vreugd (VdM)

Vmbo Basis (LWOO) leerjaar 1 en 2:
De teammanager is a/i. A.P. Baaij (ByA)
De coördinator is J.T. de Jager (JgA)

Vmbo Kader leerjaar 1 en 2:
De teammanager is a/i A.P. Baaij (ByA)
De coördinator is G.W. van Dijkhuizen (DhG)

Vmbo GT leerjaar 1 en 2:
De teammanager is G. Hoogstraten (HnG)
De coördinator is A.W. van der Laan (LaA)

Havo leerjaar 1,2 en 3:
De teammanager: J. van Panhuis (PsJ)
De coördinator is H.G.J. Meulenkolk (MkH)

Vwo leerjaar 1,2 en 3:
De teammanager: J. van Panhuis (PsJ)
De coördinator is B.D.M. Geuze (GeB)

Wanneer u contact wilt met eenvan bovenstaande personen kunt u hen mailen via de roostercode@vanlodenstein.nl. De roostercode staat tussen haakjes vermeld achter de naam.