Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Vrijwilligerswerk, doe jij dat wel eens? Loop je wel eens een collecte voor een goed doel? Help je wel eens met koffieschenken in het woonzorgcentrum? Doe je wel eens boodschappen voor iemand die dat zelf niet meer kan? Tijdens het volgen van je maatschappelijke stage doe je ervaring op met dit soort vrijwilligerswerk.
Het doel van de maatschappelijke stage is dat je als vrijwilliger ervaring opdoet en kennis maakt met een andere kant van de samenleving. Daarnaast is het belangrijk om je naasten te helpen en te ondersteunen. God heeft ons deze opdracht meegegeven in Zijn Woord. Door middel van deze stage kan ook jij wat voor je naasten betekenen en zo een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Maatschappelijke stage is dus leuk. Je doet nieuwe contacten op. Je leert andere dingen als op school. En je helpt andere mensen. Mensen die het nodig hebben. Mogen we ook op jou rekenen?