havo

Havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Deze studie bereid voor op een plek in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), maar ook de route naar het MBO is een mogelijkheid. We geven de leerlingen een stevige theoretische basis mee zodat ze in de bovenbouw het juiste bij hen passende profiel kunnen kiezen. Omdat in de bovenbouw niet alle vakken meer gevolgd hoeven te worden, volgen de leerlingen in klas drie al bepaalde keuzevakken die hen interesseren.  Dit werkt motivatie verhogend voor de leerlingen. Voor de leerlingen die daarnaast nog meer uitdaging zoeken zijn er speciale excellentie programma’s.  Naast de vakinhoudelijke kennis begeleidden we de leerlingen uiteraard ook op sociaal emotioneel gebied en geven we ruime aandacht aan het maken van de juiste profielkeuze in klas drie.

Diverse vakken worden in de havo in het Engels aangeboden. De locatie Barneveld heeft alleen de onderbouw van de havo.