Goede doelen

Wij een school, zij een school!

Het Van Lodenstein College locatie Barneveld zamelt ieder schooljaar geld in voor een goed doel. Voor schooljaar 2018-2019 is ervoor gekozen om het Christelijk onderwijs in Schotland te steunen. Er zijn twee stichtingen in Nederland die het belang van het christelijk onderwijs in Schotland behartigen. Scholen waar Christelijk onderwijs wordt gegeven in Schotland, ontvangen geen overheidsbijdrage. De kosten van dit onderwijs moet dus door de ouders zelf worden betaald.

We zamelen geld in voor 3 scholen:

In de komende maanden ontvangen de leerlingen voorlichtingen van de stichtingen. Er zal verteld worden wat het inhoud om in Schotland naar een Christelijke school te gaan.

Noteer vast in de agenda!

Ieder jaar sluiten we een actie af met een actiemarkt waarbij er grote inzet van de leerlingen is. De afsluitende actiemarkt voor dit doel staat gepland op D.V. vrijdag 24 mei 2019. Staat deze al in uw agenda?