Antipestcoördinator

De inzet van de coördinator sociale veiligheid is vooral preventief. Ook coördineert de coördinator sociale veiligheid het antipestbeleid en de aanpak van pestgedrag. Als blijkt dat een leerling, ouder(s) of mentor ondersteuning nodig heeft, kan de coördinator sociale veiligheid ingeschakeld worden. Met de mentor en de klassen worden pestgedrag en de gevolgen ervan besproken.

De antipestcoördinator op onze locatie is de heer J. Zweistra (zwj@vanlodenstein.nl)