Verlof / ziek

Wij willen graag weten waarom een leerling niet op school aanwezig is. De meest voorkomende afwezigheid betreft ziekte en bezoeken aan specialisten. Ziek- én betermeldingen, bezoek aan dokter, tandarts, specialist en dergelijke willen we altijd weten!
‘Zorgwekkend’ verzuim kunnen wij melden aan de leerplichtambtenaar.

Uw kind kan absent zijn met verschillende redenen. Hieronder vindt u per reden de manier waarop u moet handelen en de eventuele consequenties.
– Uw kind is thuis en ziek. U beslist of uw kind thuis mag blijven en belt voor 09.00 uur naar school op de eerste dag dat uw kind ziek is. Is uw kind weer beter? Dan schrijft u de reden van absentie in het contactboekje. Uw kind levert dit op de eerste dag na de ziekteperiode in bij de verzuimcoördinator.
– Uw kind is op school, voelt zich niet lekker en wil graag naar huis. Uw kind meldt zich bij de verzuimcoördinator. Deze neemt contact op met u om te overleggen of uw kind naar huis mag. Zo ja, dan gaat uw kind alleen naar huis.
– Uw kind is absent door bezoek aan een arts, orthodontist of heeft een bruiloft. U vult het contactboekje in met de data en uren waarop uw kind absent is en vermeldt de reden erbij. Het contactboekje levert uw kind minimaal twee dagen van tevoren in bij de verzuimcoördinator. Aan het einde van de lesdag dat het contactboekje ingeleverd is, haalt uw kind het contactboekje weer op en kunnen jullie de reactie van de verzuimcoördinator lezen.
– Uw kind is absent omdat hij of zij spijbelt. Ieder uur dat uw kind spijbelt, komt uw kind dubbel terug. Voor de onderbouw hanteren we de vrije middag als terugkom moment. Voor de bovenbouw plannen we een 7e en 8e lesuur in. Uw kind komt dan terug tot 16.45 uur. Spijbelt uw kind regelmatig? Dan zorgen wij ervoor dat uw kind meer uren terug moet komen dan een verdubbeling van het aantal gespijbelde uren en komen de vrije lesdagen en zaterdagen in aanmerking om terug te komen.
– Is uw kind absent tijdens een toetsweek of tijdens een toetsmoment buiten een toetsweek? U belt altijd naar school en geeft aan dat uw kind de toets helaas niet kan maken door een bepaalde reden. Is uw kind langer dan een dag ziek? Dan belt u iedere dag! De toetsen die uw kind heeft gemist, haalt uw kind op een andere vastgestelde dag in.