Verlof / ziek

Wij willen graag weten waarom een leerling niet op school aanwezig is. De meest voorkomende afwezigheid betreft ziekte en bezoeken aan specialisten. Ziek- én betermeldingen, bezoek aan dokter, tandarts, specialist en dergelijke willen we altijd weten!
‘Zorgwekkend’ verzuim kunnen wij melden aan de leerplichtambtenaar.

Onderbouw

Heeft uw kind voor een bepaalde reden verlof nodig? U kunt een aanvraag voor verlof, minimaal twee dagen van tevoren, indienen via het contactboekje van uw kind. We stellen het op prijs wanneer u duidelijk de reden, de datum en het tijdstip noteert met daaronder uw handtekening.
Als u in een onverwachte situatie een verlofaanvraag voor uw kind nodig hebt, dan kunt u via de mail contact opnemen met de verzuimcoördinator.
Als uw kind twee of meer uren les heeft, dan verwachten we hem, ongeacht reistijd en/of betreffende vakken, altijd op school.
Als uw kind ziek is dan verwachten wij voor 09.00 een telefonische ziekmelding bij de receptioniste, (085) 483 80 06. Indien uw kind meer dan één dag ziek is, verwachten wij op de eerste dag dat uw kind weer naar school gaat een betermelding in het contactboekje.

Bovenbouw

Als uw kind om een bepaalde reden verlof nodig heeft, dan kunt u dat minimaal twee dagen van tevoren indienen bij de verzuimcoördinator door middel van het contactboekje (4 havo), een briefje of een mail aan de verzuimcoördinator. Wij stellen het op prijs als u duidelijk de reden, het tijdstip en de datum van verlof aangeeft.
Als uw kind twee of meer uren les heeft, dan verwachten we hem, ongeacht reistijd en/of betreffende vakken, altijd op school.
Heeft uw kind veel tussenuren? Bij drie of meer aaneengesloten tussenuren op een dag met vooraf of aansluitend slechts één uur les, kan een leerling alleen via de verzuimcoördinator vrij krijgen voor het desbetreffende lesuur.
Als uw kind ziek is dan verwachten wij voor 09.00 een telefonische ziekmelding bij de receptioniste, (085) 483 80 06. Indien uw kind meer dan één dag ziek is, verwachten wij op de eerste dag dat uw kind weer naar school gaat een betermelding in de vorm van een briefje of een mail aan de verzuimcoördinator.