Ouderpanel

Het ouderpanel is voor de school een eigentijds instrument om de ouderbetrokkenheid te bevorderen. Ouderbetrokkenheid is ook één van de kwaliteitsaspecten die in het periodiek kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie aan de orde komt. Het ouderpanel fungeert als klankbord voor het locatiemanagement van de school. Drie keer per schooljaar overlegt het ouderpanel met de locatiemanager over nieuwe ontwikkelingen en peilt daarbij de mening van ouders over deze plannen.

Wat doet het ouderpanel?

Het ouderpanel heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het ouderpanel adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
Eén van de ouders uit het ouderpanel wordt gekozen als vertegenwoordiger in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school.

Input ouders

Ook als u geen lid bent van het ouderpanel hebt u gelegenheid om input te geven. Stuur ons uw vragen of suggesties; wij kunnen ze dan bespreken tijdens de ouderpanelvergadering. Contact opnemen met het ouderpanel kan door een van onderstaande leden te benaderen per mail.


André                              Alexander                 Gerbert                        Els                      Leendert


Cobi                                      Aris                     Liesbeth

Leden van het ouderpanel

Alexander Beijer – Alexanderbeijer@gmail.com
Gerbert Branderhorst – gerbert@branderhorst-schoonmaak.nl
Els Dekker-Kodde – kees.dekker@kliksafe.nl
Huibert Doornebal
Leendert Hakvoort – hakvoortleendert@gmail.com
Coby de Jong-Klok
Cobi Kroon-Hoogendoorn – g.enj.kroon@kliksafe.nl
Aris de Pater – adpater@kliksafe.nl
Nico Postema
Liesbeth Witvliet-van der Elst – lieswitvliet@gmail.com

Bewust gezin

Een van de ouders uit het ouderpanel is lid van het oudercollectief Bewust Gezin. Hier vindt u meer informatie over dit collectief dat zich bezig houdt met moderne media in onze gezinnen.

My students have an awesome teacher!

mevrouw J.E. de Vries

docent Engels