Ouderpanel

Het ouderpanel is voor de school een eigentijds instrument om de ouderbetrokkenheid te bevorderen. Ouderbetrokkenheid is ook één van de kwaliteitsaspecten die in het periodiek kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie aan de orde komt. Het ouderpanel fungeert als klankbord voor het locatiemanagement van de school. Drie keer per schooljaar overlegt het ouderpanel met de locatiemanager over nieuwe ontwikkelingen en peilt daarbij de mening van ouders over deze plannen.

Wat doet het ouderpanel?

Het ouderpanel heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het ouderpanel adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
Eén van de ouders uit het ouderpanel wordt gekozen als vertegenwoordiger in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school.

Input ouders

Ook als u geen lid bent van het ouderpanel hebt u gelegenheid om input te geven. Stuur ons uw vragen of suggesties; wij kunnen ze dan bespreken tijdens de ouderpanelvergadering. Contact opnemen met het ouderpanel kan via ouderpanelvla@vanlodenstein.nl.

Leden van het ouderpanel

Alexander Beijer
Gerbert Branderhorst
Els Dekker-Kodde
Huibert Doornebal
Leendert Hakvoort
Coby de Jong-Klok
Cobi Kroon-Hoogendoorn
Aris de Pater
Nico Postema
Liesbeth Witvliet-van der Elst

Bewust gezin

Een van de ouders uit het ouderpanel is lid van het oudercollectief Bewust Gezin. Hier vindt u meer informatie over dit collectief dat zich bezig houdt met moderne media in onze gezinnen.

Bij geschiedenis overbruggen we elke kloof.

P.M. van der Geer

docent Geschiedenis