Onderbouw

Wat heb je nodig als aanstaande brugklasser?

Als je nieuw op onze school komt, heb je een heleboel spullen nodig. Ben je benieuwd wat? Klik dan hier!

Maatschappelijke stage

Vrijwilligerswerk, doe jij dat wel eens? Loop je wel eens een collecte voor een goed doel? Help je wel eens met koffie schenken in een woonzorgcentrum? Doe je wel eens boodschappen voor iemand die dat zelf niet meer kan? Tijdens het volgen van je maatschappelijke stage doe je ervaring op met dit soort vrijwilligerswerk.
Het doel van de maatschappelijke stage is dat je als vrijwilliger ervaring opdoet en kennis maakt met een andere kant van de samenleving. Daarnaast is het belangrijk om je naasten te helpen en te ondersteunen. God heeft ons deze opdracht meegegeven in Zijn Woord. Ook jij kunt door middel van deze stage wat voor je naasten betekenen en zo een bijdrage leveren aan onze maatschappij.
Maatschappelijke stage is dus leuk. Je doet nieuwe contacten op. Je leert andere dingen dan op school. En je helpt andere mensen. Mensen die het nodig hebben. Mogen we ook op jou rekenen?
In de laatste week van september heb je als leerling van de 2e klas de voorlichting gehad van de maatschappelijke stage. Dat betekent dat je mag beginnen om een stageplek te zoeken. De regels waar je je aan moet houden vind je hier. Het logboek krijg je nog in een mapje, maar hier kun je het ook digitaal vinden. Heb je nog vragen? Kom gerust even langs bij meneer Weijman! Succes met je stage!

Groepsbindende activiteiten

Ieder jaar gaan de onderbouwklassen een aantal weken na de start van het jaar op groepsbindende activiteiten. Deze activiteit heeft als doel om de groepssfeer en -binding positief te bevorderen. Een klas met een positieve sfeer maakt dat de leerling met plezier naar school gaat en het naar zijn zin heeft. Door leuke activiteiten waarbij leerlingen als groep of in groepjes moeten samenwerken bouwen we hieraan. Als school hopen we dat deze fijne en gezellige dagen een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in de klas!

Decanaat

De decanen van de school helpen bij het maken van diverse keuzes tijdens de schoolperiode.  Keuzes die voor de leerlingen erg belangrijk zijn: kiezen van een vervolgstudie met het oog op een beroep en het kiezen van een vakkenpakket binnen een profiel. Ze doen dat vanuit de gedachte dat iedereen zijn of haar van God gegeven mogelijkheden en gaven mag en moet ontplooien en ontwikkelen. Iedereen maakt dus zoveel mogelijk een persoonlijke keuze voor niveau, profiel en vakken, vervolgstudie en beroep.
In klas 1 en 2 volgt de leerling mentorlessen. In deze mentorlessen krijgt hij een beeld van wie hij is, wat hij wil en wat hij kan.  Dit gebeurt om de profielkeuze in klas 3 voor te bereiden. Eind klas 3 moet elke leerling een profielkeuze maken. Met behulp van de methode Koerswijzer werken we daar tijdens mentor- en decaanlessen naar toe. Via een persoonlijk gesprek geven we leerling en ouders een persoonlijk advies over het meest juiste profiel, zoveel mogelijk al met het oog op een  vervolgstudie.