Lessentabel

Onderbouw
Lessentabel onderbouw

GL/TL, leerjaar 2 > Muziek staat tegenover beeldende vorming
GL/TL*, leerjaar 2 > PSO wordt 6 dagen per jaar ingeroosterd op PSO-dag BK
B/K, leerjaar 1 > Informatiekunde: Excel / Word / PPP
GL/TL*, leerjaar 1 > Is eventueel inwisselbaar voor 1 uur muziek
K, leerjaar 1 > Periodisering Ak / Du – opm. Duits tweede halfjaar
havo en vwo leerjaar 2 > Muziek en beeldende vorming kunnen geperiodiseerd worden aangeboden.
havo en vwo leerjaar 3 > Muziek staat tegenover beeldende vorming (keuzevak).
werken aan verschillen (wav) > Is in leerjaar 1 het 32e lesuur. In de leerjaren 2 en 3 kan dit voor leerlingen het 33e lesuur worden.

Bovenbouw
Lessentabel bovenbouw