Huisregels

Het belangrijkste gebod dat wij hebben is wat de Heere Jezus ons gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daarnaast hebben wij als school de volgende huisregels:

  1. Ik werk eraan mee dat het Van Lodenstein College voor iedereen een veilige school is. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van de ander en van de school, ik behandel de ander zoals ik behandeld wil worden.
  2. Ik ga zorgvuldig met mijn taal om. Ik spreek eerbiedig over God, ik spreek respectvol tegen en over een ander (huidskleur, geslacht, ziektes, geloof, seksuele geaardheid en uiterlijk).
  3. Ik ben op tijd in de les en ben positief betrokken.
  4. Ik ben tijdens vrije momenten en pauzes in de kantine of op het schoolterrein.
  5. Ik werk in de OLR alleen met toestemming en onder toezicht van een daar aanwezige docent.
  6. Ik houd de school en het schoolterrein schoon en netjes. Eten en drinken mag alleen in de kantine of buiten. Uitzondering: eten en drinken is in het lokaal toegestaan om 10:10 uur en tijdens de lunchpauze.
  7. Ik zorg ervoor dat mijn kleding en uiterlijk eerbaar zijn.
  8. Ik zorg ervoor dat mijn mobiel in de school uit en niet zichtbaar is.
  9. Ik heb mijn spullen en huiswerk in orde.
  10. Ik houd mij aan deze regels en werk eraan dat anderen zich er ook aan houden.

 

 

Bij geschiedenis overbruggen we elke kloof.

P.M. van der Geer

docent Geschiedenis