Gymnasium / tto

Op het Van Lodenstein College wordt zowel een volwaardige Gymnasiumopleiding als tweetalig onderwijs (in de onderbouw) aangeboden. De locatie Amersfoort is de enige locatie waar beide onderwijstypen worden aangeboden.

Het gymnasium houdt concreet het volgende in:

Tweetalig onderwijs (tto)

In de onderbouw van het vwo kan een leerling kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Tto is vanwege de onderdompeling in de Engelse taal een goede manier om een vreemde taal te leren. Lessen als wiskunde, aardrijkskunde, kerkgeschiedenis, bewegingsonderwijs, economie, beeldende vakken en muziek worden in het Engels gegeven (per leerjaar zijn er wel verschillen). Naast de onderdompeling in de En-gelse taal volgt ook een onderdompeling in internationale culturen: in de loop van de jaren krijgen de leerlingen te maken met tientallen gastsprekers en culturele ac-tiviteiten. Een hoogtepunt hierbij is wel de excursie naar Engeland in leerjaar 2.

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten per jaar.

Voor welke leerling is gymnasium-tto bedoeld?

Gymnasium/tto is bedoeld voor nieuwsgierige leerlingen die wel van wat uitdaging houden. Houd je van talen, in het bijzonder het Engels? Hebben klassieke talen je interesse? Zoek je graag uit hoe iets werkt? Vind je leren leuk en haal je ook goede cijfers? Ga je ervoor als je iets wilt bereiken? Kies dan voor deze opleiding!

De eisen voor gymnasium/tto zijn:

Als u/je meer wilt weten over de gymnasiale leerroute op onze school, bekijk dan onze folder!