Goede doelen

Dit cursusjaar zetten wij ons in voor twee stichtingen, Kom over en help en Timotheos.

Stichting Timotheos

In Malawi leven ruim 1.000.000 weeskinderen. Vrijwel al deze weeskinderen komen uit de onderste lagen van de samenleving en zijn ontzettend arm. Ook kunnen veel jonge mensen niet naar school omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen. Zonder hulp zijn deze kinderen en jongeren menselijkerwijs gesproken kansloos en wacht hen een leven in armoede.
De Stichting Timotheos biedt toekomstperspectief aan deze doelgroepen. Enkele duizenden weeskinderen en jongelui ontvangen onderwijs, voeding en horen Gods Woord. De Stichting werkt nauw samen met de Reformed Presbyterian Church in Malawi, de enige reformatorische kerk in het land.
De Malawiaanse kinderen die geholpen worden, hebben een sponsor in Nederland, Canada of Amerika. Voor €15,- per maand helpt u een (wees)kind en voor €20,- per maand een scholier. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.timotheos.nl.

Project VLC

Na afronding van het voortgezet onderwijs is er in Malawi de mogelijkheid om door te gaan voor een praktijkopleiding, een MBO- of HBO-opleiding of een universitaire opleiding. Hier zijn echter (voor Malawiaanse begrippen) hoge kosten aan verbonden, die deze jongelui en hun families niet op kunnen brengen. Daarom helpt het Van Lodenstein College in Amersfoort gedurende het cursusjaar 2019-2020 een aantal van deze jongeren, zodat zij toch een vervolgopleiding kunnen doen. Dit maakt voor hun toekomst een groot verschil omdat ze met een opleiding een baan kunnen vinden en daarmee in hun eigen onderhoud (en dat van hun omgeving) kunnen voorzien.

Kom over en help

Geroepen om te dienen. Dat is wat ons drijft. Onze inspiratiebron daarvoor is de Bijbel, het Woord van God. Het roept ons op om het geestelijk en lichamelijk welzijn van armen, wezen en verdrukten te bevorderen. Zo worden tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar in deze wereld.
Wij richten ons op kwetsbare naasten in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Dit doen we vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in samenwerking met christelijke organisaties en kerken.

Project VLC

Kinderen met een beperking worden nog veel te vaak weggestopt in landen als Oekraïne, Moldavië en Albanië. De problemen in vogelvlucht:

‘Gewoon samen’ is onze droom. Het zal nog wel even duren voordat elk kind als gewoon wordt gezien. En dat ouders zeggen. “We zorgen gewoon samen voor ons kind”. Maar met elkaar gáán we voor deze droom. Help je mee?
Kijk voor meer informatie op onze website: www.komoverenhelp.nl

Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen
Goede doelen