Extreme weersomstandigheden

Als school proberen wij zo goed en vroeg mogelijk te handelen wanneer extreme weeromstandigheden plaatsvinden. Dit is soms echter niet makkelijk, aangezien een ‘code rood’ op zijn vroegst pas 12 uur van tevoren wordt uitgegeven. Als school hebben we daarom de afspraak gemaakt dat we bij een (mogelijk) code rood proberen de avond van tevoren óf uiterlijk voor 6.00 uur ’s morgens de knoop door te hakken. De communicatie van deze beslissing gaat dan via de mail, de website en per sms.
Als school doen we hierin ook een beroep op uw verantwoordelijkheid als ouders. Niet alleen is een extreme weersomstandigheid niet altijd te voorspellen, soms is deze ook regionaal bepaald. Als u als ouder dus te maken krijgt met een (mogelijk) ‘code rood’ of dat u de situatie onverantwoord vind, handelt u dan ook naar bevind van zaken in uw eigen leefomgeving. Dit geldt in het bijzonder wanneer uw kind lang moet reizen of, in geval van een storm, door bosrijke gebieden moet fietsen.
Hieronder vind u een overzicht van de bekende weercodes en de wijze waarop wij hier in onze afweging mee omgaan.

Interpretatie kleurcodes KNMI voor VLA (gebaseerd op link):
Code groen = geen bijzonderheden
Code geel = mogelijk kans op gevaarlijk weer. Geen gevolgen voor schoolopening.
Code oranje = grote kans op gevaarlijk of extreem weer. School wordt nu nog niet gesloten, wel wordt er indien mogelijk een tweede check om 5:30 ‘s morgens gedaan. Houd zelf de voorspelling in de gaten en handel naar bevind van zaken.
Code rood (weeralarm) = extreem weer met een grote impact op de maatschappij. In principe is de school dicht. Mocht u nog geen bericht hebben ontvangen, houd uw kind dan bij voorbaat thuis! Is het bij u code rood en bij school niet? Houd uw kind dan ook thuis!