De kopklas in één minuut

Wat is de kopklas?

De kopklas is een kleine klas met de bedoeling om leerlingen die sterk zijn een niveau hoger te brengen. Deze klas is te vinden bij de volgende niveaugrenzen: Kader-GT, GT-HAVO en HAVO-VWO.

Wat houdt de kopklas in?

De kopklas is bedoeld om goede leerlingen een niveau hoger te brengen. In het geval van het grensvlak HAVO-VWO betekent het dat de beste HAVO-leerlingen die misschien een niveau hoger zouden kunnen starten in een kleine VWO-kopklas van ongeveer 20-22 leerlingen. Door extra begeleiding en de kleine klas hebben ze een betere kans om het VWO te halen.

Krijgt de leerling gelijk het hoogste niveau aangeboden?

Ja. Door de extra begeleiding durven wij het aan de leerling gelijk het hoogste niveau te bieden. Daardoor voorkomen we ook dat een leerling op een gegeven moment een achterstand in moet halen!

Wat als er te weinig kopklasleerlingen zijn?

Dan worden de kopklasleerlingen die er zijn in een gewone klas van het hoogstgelegen niveau geplaatst. Er komt dan echter een extra mentor op deze klas die de kopklasleerlingen speciaal begeleidt en hun studievorderingen en studievaardigheden in de gaten houdt en opbouwt.

Voor wie is de kopklas bestemd?

De kopklas is bestemd voor die leerlingen die net tegen een hoger niveau aanzitten. Zonder extra begeleiding zou dat een te grote stap zijn, met extra begeleiding en in een kleine klas zouden ze het kunnen redden.

Werkt de kopklas, blijven de leerlingen echt op het hoogste niveau?

Dit verschilt uiteraard per jaargang. Over het algemeen gesproken lukt het echter de leerlingen het hoogste niveau vast te houden. Doordat de leerlingen er écht voor hebben moeten werken, zijn de resultaten soms zelfs hoger!

Hoe moet een basisschool een kopklasleerling aanmelden?

In de voorbesprekingen met een basisschool worden kopklasleerlingen vaak al nadrukkelijk besproken. Bij de aanmelding moet duidelijk worden dat het een kopklasleerling betreft, dit door expliciete vermelding of door een dubbeladvies.

A teacher who loves learning earns the ability to help others learn.

Liza Meijer en Hélène Steller

leerlingen 5 vwo