De kopklas in één minuut

Wat is de kopklas?

De kopklas is een klas met de bedoeling om leerlingen die sterk zijn een niveau hoger te brengen. Deze klas is te vinden bij de volgende niveaugrenzen: Kader-GT, GT-HAVO en HAVO-VWO.

Wat houdt de kopklas in?

De kopklas is bedoeld om goede leerlingen een niveau hoger te brengen. In het geval van het grensvlak HAVO-VWO betekent het dat de beste HAVO-leerlingen die misschien een niveau hoger zouden kunnen starten in een VWO-kopklas.  De leerlingen krijgen onderwijs op het hoogste niveau.

Wat als er te weinig kopklasleerlingen zijn?

Dan worden de kopklasleerlingen die er zijn in een gewone klas van het hoogstgelegen niveau geplaatst.

Voor wie is de kopklas bestemd?

De kopklas is bestemd voor die leerlingen die net tegen een hoger niveau aanzitten. Zonder extra begeleiding zou dat een te grote stap zijn, met extra begeleiding en in een kleine klas zouden ze het kunnen redden.

Werkt de kopklas, blijven de leerlingen echt op het hoogste niveau?

Dit verschilt uiteraard per jaargang. Over het algemeen gesproken lukt het echter de leerlingen het hoogste niveau vast te houden. Doordat de leerlingen er écht voor hebben moeten werken, zijn de resultaten soms zelfs hoger!

Hoe moet een basisschool een kopklasleerling aanmelden?

In de voorbesprekingen met een basisschool worden kopklasleerlingen vaak al nadrukkelijk besproken. Bij de aanmelding moet duidelijk worden dat het een kopklasleerling betreft, dit door expliciete vermelding of door een dubbeladvies.

... zoiets ongeveer, als je begrijpt wat ik bedoel ...

mevrouw W.C. Mastenbroek-Adams

docent Beeldende Vakken