Bovenbouw

PTA’s

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Door op de afbeelding te klikken, open je het betreffende PTA.
VLA PTA 4H VLA PTA 5H VLA PTA 4V VLA PTA 5V VLA PTA 6V

Keuzewerktijd (Kwt) 4 havo

In 4 havo staat elke week een bijzonder uur in het lesrooster: het zogenaamde Keuzewerkuur (Kwu). Tijdens dit uur wordt er bijles gegeven in verschillende vakken, er wordt getraind voor de rekentoets, er is een cursus Engels leesvaardigheid en een ‘plusgroep’ voor leerlingen die geen bijles nodig hebben.
In principe mag de leerling zelf kiezen wat hij wil. Soms wordt er voorgeschreven wat een leerling in een bepaalde periode gaat doen. Bijvoorbeeld als iemand veel moeite heeft met leesvaardigheid Engels. Als een leerling geen wiskunde in zijn pakket heeft, ga hij een tijdlang naar rekenen om uiteindelijk de rekentoets toch succesvol te kunnen maken.
Zo proberen we met elkaar te werken aan de sterke en zwakke punten van de leerlingen.

Keuzewerktijd (Kwt) 5 havo

Op het lesrooster van alle 5 havoleerlingen staat iedere week: ‘keuzewerktijd’ (Kwt). Tijdens de ‘keuzewerktijd’ nemen de leerlingen deel aan twee cursussen die verbreding en/of verdieping van hun huidige studie, voorbereiding op het Centraal Examen of gericht zijn op hun vervolgstudie.
Een cursus bestaat uit zo’n 10-12 lesuren. Enkele voorbeelden van cursussen zijn: plusgroep te/hv, conditietraining en squash, studiekeuze begeleiding, sales (verkooptraining), EHBO, externe examentraining Engels, Calo-training, wiskunde voor toekomstige hts’ers, taaltoets op hbo, rekentoets (pabo), enzovoort.
Een leerling maakt aan het begin van 5 havo de keuze welke cursussen hij wil gaan doen. Enkele cursussen worden afgesloten met een certificaat.

Decanaat

De decanen van de school helpen bij het maken van diverse keuzes tijdens de schoolperiode.  Keuzes die voor de leerlingen erg belangrijk zijn: kiezen van een vervolgstudie met het oog op een beroep en het kiezen van een vakkenpakket binnen een profiel. Ze doen dat vanuit de gedachte dat iedereen zijn of haar van God gegeven mogelijkheden en gaven mag en moet ontplooien en ontwikkelen. Iedereen maakt dus zoveel mogelijk een persoonlijke keuze voor niveau, profiel en vakken, vervolgstudie en beroep.
In de bovenbouw van de havo en het vwo begeleiden de decanen de leerlingen bij hun keuze voor het vervolgonderwijs en/of toekomstig beroep. Leerlingen gaan naar open dagen en volgen meeloopdagen en andere activiteiten om zo een goed beeld te krijgen van de inhoud en de opzet van vervolgstudies. Uiteindelijk maken ze in de examenklas hun definitieve keuze. We hopen dat de uitval in het hoger onderwijs door een goede basis tijdens de middelbare school zo laag mogelijk is. Verder organiseren we allerlei activiteiten waaronder onze jaarlijkse beroepen- en studievoorlichtingsavond. Oud-leerlingen en ouders vertellen over hun ervaringen van studie en  beroep.

Het leerlingenpanel vwo: Prisma

Naast het algemeen leerlingenpanel werken we binnen het vwo met een apart leerlingenpanel specifiek gericht op het vwo. Dat betekent dat we die dingen bespreken die uitsluitend het vwo aangaan. Bijvoorbeeld de inhoud van het vak Engels en de mogelijkheid om speciale examens te maken of de invulling van de lessentabel of de inrichting van de OLR voor het vwo, enzovoort. Uit elke klas neemt een leerlingen zitting in het leerlingenpanel. Zo proberen we voor de leerlingen in het vwo iets te betekenen. Zodra in het nieuwe cursusjaar de samenstelling bekend is, komen de namen op de site. Het contactadres is: prismapanel@vanlodenstein.nl.

Extra examenbegeleiding op school

De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert VLC Amersfoort, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina gemaakt waarop leerlingen van VLC Amersfoort zich kunnen inschrijven voor één examentraining. Dankzij de samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school, klik hier. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.
Voor het complete aanbod van Lyceo kunt u terecht op onze website of bellen naar (071) 79 000 40.