Bewust gezin

Moderne media in onze gezinnen

Hoe gaat u om met de moderne media in uw gezin? Is het normaal om uw kind een mobieltje te geven als het naar de middelbare school gaat? Vraagt u zich ook wel eens af hoe we onze kinderen kunnen stimuleren meer te lezen? Hoe begrenst u het computergebruik of het gebruik van de smartphone?
Over deze en andere vragen die leven rond moderne media wil Bewust Gezin helpen meedenken.

Bewust gezin

Onder de naam Bewust Gezin hebben oudercollectieven zich georganiseerd. Binnen deze organisatie wordt kritisch nagedacht over mediagebruik en informatie gedeeld. Op de website kunt u meer informatie vinden over gebruik van de smartphone, computergebruik in het gezin, filters e.d. U kunt zich hier inschrijven voor lezingen waarin theologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen delen en de gevolgen van het gebruik van digitale media toelichten.
Wilt u met andere ouders van leerlingen van het Van Lodenstein College locatie Amersfoort in contact komen om te spreken over bovenstaande vragen, stuur dan een mail naar amersfoort@bewustgezin.nu.