Algemeen

Beleidslijn toetsen

Toetsing neemt een belangrijke plaats in op school. Het is daarom goed dat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en school) helder is wat de ‘spelregels’ zijn. Informatie hierover staat onder andere in de schoolgids en in het leerlingenstatuut. Verder geeft het document ‘beleidslijn toetsen’ voor de locatie Amersfoort aanvullende regels weer.

Gebruik mobiele telefoons

Wij willen een school met een sociaal klimaat zijn. Onderdeel hiervan is dat wij veel ruimte willen voor gezelligheid en echt menselijk contact. Ondanks het feit dat de mobiele telefoon op zich niet meer weg te denken is uit onze maatschappij, willen wij dit apparaat dus zo min mogelijk gebruiken in school. Daarom hebben wij hiervoor regels binnen de school opgesteld, u vindt deze hier.

De mediatheek

De mediatheek is een professionele ruimte waar je tijdens vrije uren heerlijk zelfstandig kunt werken met alle informatiebronnen binnen handbereik. Er zijn 33 computers /laptops waarvan iedereen gebruik van mag maken. Ook kan er geprint worden.
Daarnaast hebben we een grote collectie boeken. Deze boeken kunnen gebruikt worden voor (literatuur)opdrachten en als naslagwerk voor werkstukken. In deze collectie bevinden zich ook honderden leesboeken om lekker te ontspannen. Onze catalogus is digitaal te raadplegen.Wil je onze catalogus raadplegen? Klik hier of download de Aura-app.
Bij de mediatheek kan een leerling ook terecht als hij een rekenmachine of geodriehoek vergeten is. Ook kunnen er spelletjes geleend worden.
De mediatheekmedewerkers helpen de leerlingen graag, ook als er vragen zijn. Kortom, de mediatheek is hét informatiecentrum van de school!

Locatiepanel

Het locatiepanel bestaat momenteel uit twaalf personen die alle leerlingen van de locatie Amersfoort vertegenwoordigen. Wij zetten ons in om de school nog beter te maken dan die nu al is! Dit doen we door regelmatig te vergaderen over dingen die we in en rond de school willen verbeteren. Op dit moment richten we ons op een gezelligere kantine en houden we ons met allerlei kleinere dingen bezig. Ideeën zijn altijd van harte welkom! Lever jouw idee in via locatiepanelamersfoort@sorg.onmicrosoft.com.
De volgende leerlingen zitten in het locatiepanel:
Corine Roeleveld, 1 vwo
Frank Kuipers, 1 vwo
Maarten de Keizer, 1 vwo
Thijs Griffioen, 2 vwo
Guido Mulder, 2 vmbo
Hugo Polder, 2 vwo
Hanneke Geluk, 3 havo/vwo
Rogier Harms, 4 havo
Hanna van Garderen, 4 vwo
Melisa van den Brand, 5 havo
Geeke Verbeek, 5 vwo
Tjeerd Visser, 6 vwo

Algemeen