Afspraak is afspraak

Te laat op school

Kom je te laat op school? Dus na de tweede bel? Je meldt je altijd bij de conciërge. De conciërge bepaalt wat de consequentie is:
– heb je een geldige reden? Je krijgt een briefje dat toegang geeft tot de les en een aantekening in Magister dat je geoorloofd te laat bent.
– heb je een een ongeldige reden? Je krijgt een briefje dat toegang geeft tot de les en een aantekening in Magister dat je ongeoorloofd te laat bent.
In het contactboekje kun je vinden welke consequentie het heeft om te laat te komen.

Absentie

Je kunt absent zijn met verschillende redenen. Hieronder vind je per reden de manier waarop je moet handelen en de eventuele consequenties.
– Je bent thuis en ziek. Je ouder(s)/verzorger(s) bepalen of je thuis mag blijven en bellen voor 09.00 uur naar school op de eerste dag dat je ziek bent. Ben je weer beter? Je ouder(s)/verzorger(s) schrijven de reden van absentie in het contactboekje. Jij levert dit op de eerste dag na je ziekteperiode in bij de verzuimcoördinator.
– Je bent op school en voelt je niet lekker. Je wilt graag naar huis. Je meldt je bij de verzuimcoördinator. Deze neemt eerst contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen of je naar huis mag. Zo ja, dan ga je alleen naar huis.
– Je bent absent door bezoek aan een arts, orthodontist of hebt een bruiloft. Je ouder(s)/verzorger(s) vullen het contactboekje in met de data en uren waarop je absent met en vermelden de reden erbij. Het contactboekje lever je minimaal twee dagen van tevoren in bij de verzuimcoördinator. Aan het einde van de lesdag dat je het contactboekje ingeleverd hebt, haal je het contactboekje weer op en kun je de reactie van de verzuimcoördinator lezen.
– Je bent absent omdat je spijbelt. Ieder uur dat je spijbelt kom je dubbel terug. Voor de onderbouw hanteren we de vrije middag als terugkom moment. Voor de bovenbouw plannen we een 7e en 8e lesuur in. Je komt dan terug tot 16.45 uur. Spijbel je regelmatig? Dan zorgen wij ervoor dat je meer uren terug moet komen dan een verdubbeling van het aantal gespijbelde uren en komen de vrije lesdagen en zaterdagen in aanmerking om terug te komen.

Absentie tijdens toetsweken

Ben je absent tijdens een toetsweek of als je een toets hebt buiten een toetsweek? Je ouder(s)/verzorger(s) bellen altijd naar school en geven aan dat jij de toets helaas niet kunt maken door een bepaalde reden. Ben je langer dan een dag ziek? Je ouder(s)/verzorger(s) bellen iedere dag! De toetsen die je hebt gemist, haal je op een andere vastgestelde dag in.

Fraude

Toetsing neemt een belangrijke plaats in op school. Het is daarom goed dat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en school) helder is wat de ‘spelregels’ zijn. Informatie hierover staat onder andere in de schoolgids en in het leerlingenstatuut. Verder geeft het document ‘beleidslijn toetsen’ voor de locatie Amersfoort aanvullende regels weer.

Gebruik mobiel

Mobiele telefoons zijn niet zichtbaar én niet hoorbaar in school. Is je mobiel wel zichtbaar? De docent neemt het mobiel in en geeft deze aan de conciërge. Bij de conciërge plan jij een uur in om na te komen en kun je aan het einde van de lesdag je mobiel weer terugkrijgen.
Oordopjes mag je alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van de docent.

Nakomen

Moet je nakomen? Voor de onderbouw hanteren we de vrije middag als terugkom moment. Voor de bovenbouw plannen we een 7e en 8e lesuur in. Je komt dan terug tot 16.45 uur. We houden geen rekening met werk of het alleen moeten fietsen.

Tussenuren

Heb je een tussenuur en wil je rustig werken? Vraag een docent om toestemming om te werken in een OLR.
Heb je drie aaneengesloten tussenuren en slechts 1 uur daarvoor of daarna les en wil je daarom naar huis? Ga in overleg met de verzuimcoördinator om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een 1e of 7e uur gelden niet als tussenuur. Ga je zonder overleg naar huis? Dan spijbel je.

Je wordt eruit gestuurd

Word je de les uitgestuurd door een docent? Het 1e tot en met het 4e lesuur meld je je bij de verzuimcoördinator. Daarna meld je je bij het opvanglokaal 131.

Kom je sommige afspraken niet na? Houd rekening met extra consequenties.