#Locatie Amersfoort

Voorlichting profielkeuze / vakkenpakket 2 vmbo

 • Datum:
  19 februari 2019
 • Tijd:
  19.30 uur
 • Adres:
  VLC Hoevelaken

Het derde leerjaar is een belangrijk jaar. Uw kind moet een definitief profiel (Groen, Z&W, E&O, PIE, BWI, M&T) kiezen en een daarbij behorend vakkenpakket. Het is belangrijk dat de leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s) hier een goed beeld van krijgen. Daarom is in het kader van de loopbaanoriëntatie (LOB) van kind een informatie-avond gepland.
Wanneer uw kind volgend cursusjaar naar 3-vmbo (bb/kb/gl/tl) hoopt te gaan, nodigen wij u daarom met uw kind uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 19 februari 2019. Deze avond start om 19.30 uur. U krijgt per mail een uitnodiging en intakeformulier.

Voorjaarsvakantie

#Locatie Amersfoort

Voorjaarsvakantie

 • Datum:
  25 februari 2019
Studiedag personeel, leerlingen vrij

#Locatie Amersfoort

Studiedag personeel, leerlingen vrij

 • Datum:
  4 maart 2019
Big English Challenge met basisschoolleerlingen

#Locatie Amersfoort

Big English Challenge met basisschoolleerlingen

 • Datum:
  6 maart 2019