Reiskosten leerling

Onze school kent een regeling voor tegemoetkoming in de reiskosten van onze leerlingen. Onder reiskosten wordt verstaan de kosten voor het gebruik van bus en trein.

Met ingang van cursusjaar 2017-2018 kan ook de aanschaf van een elektrische fiets (‘e-bike’) als reiskosten worden beschouwd. Hiervoor geldt dat de fietsafstand tussen huis en school 22 kilometer of meer bedraagt (enkele reis volgens routeplanner ANWB). De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande criteria. Er geldt een maximale vergoeding van 2.000 euro per e-bike, op basis van meerjarig gebruik. Neemt u voor vragen over de vergoeding voor een e-bike gerust contact met ons op.

Lees deze brief van het College van Bestuur over de verruimde reiskostenregeling.

Voor wie?

De tegemoetkoming in de reiskosten is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen en als de reiskosten per kind onevenredig hoog zijn. De regeling geldt voor alle locaties en sectoren van onze school.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de reiskostenregeling.

Gebruik maken van de regeling?

Voor elk cursusjaar kunnen ouders/leerlingen gebruik maken van deze regeling. Hebt u vragen over deze regeling, neem dan contact op met mevrouw P. Gouw via telefoonnummer (085) 483 81 73 (op ma-wo-vr tussen 08.30-12.00 uur) of via email: pg@sorg.nl.

Klik op de link onderaan deze pagina.

Vul uw gegevens in, klik op BEREKEN en de vergoeding waar u voor in aanmerking komt wordt zichtbaar. Vul daarna het formulier volledig in, voeg de gevraagde bijlage toe en verzend uw aanvraag.

LET OP: hebt u meerdere kinderen waarvoor u deze regeling wilt gebruiken? Vul dan voor ieder kind een nieuw formulier in.

De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Link naar berekening