#Mentor

Praktijkonderwijs

  • Ede
    0,6

Het Praktijkonderwijs is kleinschalig van opzet (120 leerlingen) met kleine groepen. De leerlingen uit klas 3a zijn gestart met één dag externe stage en oriënteren zich op hun toekomst qua werk en leren. De mentor begeleidt dit proces in nauwe samenwerking met de vakdocenten en stagebegeleiders. De mentor is aanspreekpunt voor leerling en ouders. De vacature betreft:

Met een PABO-diploma voldoet u aan de bevoegdheden.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie? Bel of mail H.P.W. Klaassen.

Interesse?

In de procedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van een van de participerende kerkgenootschappen. Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u uiterlijk D.V. zaterdag 21 oktober 2017 richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.