#Docent

Maatschappijwetensch.

Ca. 0,4 fte, na 1 januari 2018 0,7 fte i.c.m. geschiedenis

 • Amersfoort
  eerstegraads

Maatschappijwetenschappen is een vak dat de inrichting van onze samenleving behandelt. Hierdoor leren leerlingen hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is een vak waarbij actualiteit een heel grote rol speelt en dus voor leerlingen ook zeer herkenbaar is. Onderwerpen die we behandelen zijn de pluriforme samenleving, de politiek, de verzorgingsstaat en de rechtsstaat.

Het betreft eerstegraads lesuren. Na 1 januari 2018 betreft het een vacature voor 20 lesuren in combinatie met geschiedenis.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie? Bel of mail H.J. van der Poel.

Interesse?

In de procedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van een van de participerende kerkgenootschappen. Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u uiterlijk D.V. zaterdag 21 oktober 2017 richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.

#Docent

Zorg & Welzijn

Parttime

 • Hoevelaken
  ca. 0,5 fte
Lees meer

#Docent

Aardrijkskunde

Parttime

 • Kesteren
  ca. 0,3 fte
Lees meer

#Docent

Economie

Parttime

 • Amersfoort
  ca. 0,3 fte
Lees meer

#Docent

Nederlands

Fulltime en parttime

 • Kesteren
  ca. 0,7 fte
 • Hoevelaken
  1,0 fte
Lees meer

#Docent

Godsdienst

 • Hoevelaken
  ca. 0,6 fte per november 2017
 • Kesteren
  fulltime
Lees meer

#Docent

Biologie

Parttime

 • Kesteren
  10 lesuren / ca. 0,3 fte
Lees meer

#Docent

Engels

Parttime

 • Barneveld
  ca. 0,4 fte (vervanging zwangerschapsverlof per direct)
 • Hoevelaken
  ca. 0,5 fte
 • Amersfoort
  ca. 0,5 fte
Lees meer

#Docent

Economie / Economie & Ondernemen

Parttime

 • Kesteren
  ca. 0,4 fte
Lees meer