Examen 2017

De examentijd breekt weer aan. Om alles goed te laten verlopen, staat in het informatieboekje allerlei praktische regels over de afronding van het schoolexamen en het centraal examen, inclusief de praktijkexamens. Wij wensen de leerlingen veel succes!