vmbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo voorbereidt en laat oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het vmbo.

Er zijn vier leerwegen in het vmbo, die alle vier aanwezig zijn op het Van Lodenstein College. Omdat Hoevelaken een bovenbouwlocatie is, worden er alleen de leerjaren 3 en 4 aangeboden.

 1. Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  Basisberoepsgerichte leerweg (inclusief lwoo). Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met de handen. Een combinatie van leren en werken spreekt hen aan. Zij stromen door naar niveau 2 op het mbo. Deze leerweg is ook te volgen met leerwegondersteuning (LWOO) en af te ronden via een leerwerktraject (LWT).
 2. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  Kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en leren door doen. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo. Deze leerweg is incidenteel ook te volgen met leerwegondersteuning (LWOO).
 3. Gemengde leerweg (GL)
  Deze leerlingen volgen in de onderbouw algemeen vormende vakken. Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten de leerlingen nóg een keuze maken, namelijk de profielkeuze. Deze profielkeuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.
 4. Theoretische leerweg (TL en TL+)
  Ook  deze leerlingen volgen in de onderbouw algemeen vormende vakken. Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten de leerlingen nog een keuze maken, namelijk een profielkeuze. Deze profielkeuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Deze leerweg bereidt voor op vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met de theoretische leerweg kun je ook naar het havo. De leerling doet dan alleen theoretisch examen zonder een beroepsgericht vak.
  In leerjaar 4 kan de leerling ook een extra examenvak kiezen om zijn mogelijkheden verder te vergroten. Dat noemen we de TL+ route.

⇒De BB/KB leerlingen geven de voorkeur aan het leren in de praktijk. Bij KB wordt een grotere theoretische basis gelegd dan bij BB.

⇒De GL/TL leerlingen hebben weinig moeite met leren en zijn daarom meer theoretisch ingesteld.

Aan het einde van leerjaar 2 maken alle vmbo-leerlingen een keuze voor een profiel. Lees meer over deze keuze op onze profielenpagina.