Vervoer

Klik hier voor de algemene vervoersinformatie.

Klik hier voor trein- en bustijden cursusjaar 2016-2017.

Tegemoetkoming in de reiskosten door de Identiteitsraad van de VVORG

De Identiteitsraad van de VVORG heeft een tweetal regelingen getroffen om ouder(s) tegemoet te komen in de reiskosten van hun kind(eren):
1. Een basistegemoetkoming in de reiskosten voor gezinnen met een beperkt inkomen. Deze regeling is afhankelijk van gezinsinkomen (waarvan bewijsstukken worden gevraagd) en gezinssamenstelling.
2. Een tegemoetkoming indien de reiskosten per kind onevenredig hoog zijn. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor gezinnen van wie de reiskosten per kind hoger zijn dan € 1.750 per cursusjaar. Bij de uitvoering van deze regeling wordt niet gevraagd naar gezinsinkomen en gezinssamenstelling.
Als u van deze regeling(en) gebruik wilt maken, dan verwijzen wij u naar het document ‘tegemoetkoming reiskosten’, klik hier. De behandeling van uw verzoek zal uiteraard vertrouwelijk plaats vinden.