Basisondersteuning

De mentor

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. De mentor is het vaste aanspreekpunt op school voor alle partijen en geeft informatie over alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn/haar mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen . De mentor zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen de school.
Heeft een kind vragen, maakt een ouder zich zorgen of lopen zaken in de klas niet naar wens, dan is de mentor als eerste aan zet. Het mentoraat vormt het hart van de ondersteuningsstructuur van de school. Mentoren volgen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en organiseren, indien nodig, ondersteuning.

Vakdocent

De vakdocent houdt het gedrag, de werkhouding en de resultaten van de leerling bij zijn vak goed in de gaten. Hij is de vraagbaak voor leerlingen die iets niet begrijpen en geeft individuele hulp als dat nodig is.

Werken aan verschillen

Op onze school is er extra aandacht voor taal, rekenen en Engels. Jaarlijks wordt er met behulp van Cito-toetsen (CVVO) gemeten of de leerlingen voldoen aan de gestelde eisen. Als er sprake is van een achterstand wordt er van de leerlingen een extra inspanning verwacht. De mentor en vakdocent bieden ondersteuning.

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is bedoeld voor leerlingen met een bijzondere zorgvraag. Het ZAT adviseert en biedt eventueel kortdurende begeleiding. Bij complexe problematiek wordt een leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Deelnemers aan het ZAT zijn de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders (counselors), orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker. Ook de mentor wordt uitgenodigd. Vier keer per jaar komt het ZAT in breder verband samen. Externe zorgdragers zoals de leerplichtambtenaar, schoolverpleegkundige en iemand uit het wijkteam zijn hierbij aanwezig. Bij een ZAT-aanmelding  neemt de mentor contact op met leerling en ouders. Na het tekenen van de instemmingsverklaring neemt het ZAT de casus in behandeling.

Faalangsttraining

Angst is een gezond mechanisme zodat we alert blijven. Maar bij teveel angst blokkeren we, en worden we belemmerd in onze prestaties. Voor leerlingen die last hebben van deze blokkades bieden wij handvatten aan tijdens de faalangsttraining op onze school.

Training sociale vaardigheden

Wij geloven dat leerlingen het best tot hun recht komen in hun ontwikkeling, wanneer er aandacht bestaat voor hun sociale- en emotionele ontwikkeling. Sociaal vaardig-zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dit gebied de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen op onze school.