Agenda

Jaaragenda

21-08-2017   jaaropening
22-08-2017   eerste schooldag leerlingen leerjaar 3; leerjaar 4 (m.u.v. LWT) vrij
23-08-2017   eerste schooldag leerlingen leerjaar 4; leerlingen leerjaar 3 beginnen het derde lesuur
12-09-2017   leerlingen vrij om 12.10 uur
26-09-2017   voorlichtingsavond leerjaar 3 vmbo
03-10-2017   voorlichtingsavond buitenlandexcursie leerjaar 4
03-10-2017   leerlingbespreking; leerlingen vrij vanaf 12.10 uur
04-10-2017   leerlingbespreking; leerlingen vrij vanaf 12.10 uur
09-10-2017 t/m 13-10-2017  buitenlandexcursie leerjaar 4 en themaweek leerjaar 3
16-10-2017 t/m 20-10-2017  herfstvakantie
01-11-2017   dankdag
16-11-2017   beroepenvoorlichting (pre)examenkandidaten 3 GL en 4 vmbo
20-11-2017 t/m 24-11-2017 toetsweek 4-vmbo
30-11-2017   leerlingbespreking; leerlingen vrij
13-12-2017   ouderavond
19-12-2017   ouderavond
25-12-2017 t/m 05-01-2018  kerstvakantie
22-01-2018 t/m 25-01-2018  toetsweek GTL
23-01-2018   leerlingbespreking; leerlingen vrij om 12.10 uur
01-02-2018   leerlingbespreking; leerlingen vrij om 12.10 uur
02-02-2018   praktijkdag 2 vmbo
20-02-2018   voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen lj. 2 (VLA, VLB, VLK)
26-02-2018 t/m 02-03-2018  voorjaarsvakantie
05-03-2018   studiedag personeel; leerlingen vrij
14-03-2018   biddag
20-03-2018   leerlingbespreking; leerlingen vrij
28-03-2018   ouderavond
30-03-2018   Goede Vrijdag
02-04-2018   Tweede Paasdag
03-04-2018 t/m 06-04-2018  toetsweek gtl
04-04-2018   ouderavond
27-04-2018 t/m 11-05-2018  meivakantie
21-05-2018   Tweede Pinksterdag
02-07-2018   Diploma-uitreiking economie&ondernemen, groen, zorg en welzijn
03-07-2018   Diploma-uitreiking gl/tl en trajectklassen
05-07-2018   Diploma-uitreiking Techniek (BWI, PIE, M&T)