vmbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo voorbereidt en laat oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het vmbo. Er zijn vier leerwegen in het vmbo.

Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg (inclusief lwoo). Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met de handen. Een combinatie van leren en werken spreekt hen aan. Zij stromen door naar niveau 2 op het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en leren door doen. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo

Gemengde leerweg (vmbo-gl)

Deze leerlingen volgen in de onderbouw algemeen vormende vakken. Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten de leerlingen nóg een keuze maken, namelijk de profielkeuze. Deze profielkeuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.

Theoretische leerweg (vmbo-tl)

Ook  deze leerlingen volgen in de onderbouw algemeen vormende vakken. Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten de leerlingen nog een keuze maken, namelijk een profielkeuze. Deze profielkeuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Deze leerweg bereidt voor op vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. De leerling doet dan alleen theoretisch examen zonder een beroepsgericht vak.

De GL/TL leerlingen hebben weinig moeite met leren en zijn daarom meer theoretisch ingesteld.

In Barneveld bieden we de twee onderbouwjaren van het vmbo aan. Het derde en vierde jaar volgt de leerling op een bovenbouwlocatie. Daar krijgt de leerling ook te maken met de profielen, die voorbereiden op een vervolgopleiding. Er is op het Van Lodenstein College keuze uit zes profielen.

'Ik vind het hier erg fijn en gezellig op school, de sfeer tussen iedereen is hier erg goed'.

Gerritha van Wijngaarden

Leerling