TO-vmbo

Gestimuleerd door de goede resultaten bij het VeTo-onderwijs op havo-niveau, is het Van Lodenstein College in Barneveld gestart met een vorm van Tweetalig Onderwijs op het vmbo. Ook op het vmbo is het zo, dat hoe meer je met een taal in aanraking komt, hoe meer je leert. Heel het vmbo gl/tl doet mee. Je hoeft dus niet te kiezen, elke leerling profiteert van de voordelen zoals je die hieronder kunt lezen.

Voordelen

De voordelen van extra Engels in het vmbo gl/tl:

Activiteiten

Bij het to-vmbo onderwijs worden (gespreid over beide leerjaren) de volgende activiteiten georganiseerd: een Anglia Activity Day, projecten in verschillende vakken, jaarlijkse excursies naar bedrijven gericht op de beroepskeuze waar de presentatie in het Engels wordt gehouden en het Anglia Examen (voor het eerst in het cursusjaar 2015-2016 met 100% geslaagden in leerjaar 2).

Citaat vanuit één van de meewerkende bedrijven: ‘Wat leuk dat dit voor jullie leerlingen wordt georganiseerd. Daar willen we graag aan meewerken’.