Ouderpanel

Terugblik ouderpanel 2015-2016

Vorig schooljaar hielden wij in april het jaarlijks ouderpanel. Ongeveer 30 ouders waren bereid een avond naar school te komen. Waarvoor hartelijk dank! We kijken terug op waardevolle en open gesprekken. In de integrale samenvatting geven we de topics aan en ook hoe we de door ouders gegeven informatie een plek geven in de schoolprocessen.

'Ik vind het hier erg fijn en gezellig op school, de sfeer tussen iedereen is hier erg goed'.

Gerritha van Wijngaarden

Leerling