vmbo

Het vmbo is een voorbereidende beroepsopleiding en kent vier leerwegen:

  1. Basisberoepsgerichte leerweg (inclusief lwoo). Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met de handen. Een combinatie van leren en werken spreekt hen aan. Zij stromen door naar niveau 2 op het mbo.
  2. Kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en leren door doen. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo.
  3. Gemengde leerweg. Deze leerlingen krijgen naast algemeen vormende vakken het beroepsoriënterende vak technologie. Zij hebben weinig moeite met studeren en willen zich voorbereiden op een beroepsopleiding. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo of naar de havo.
  4. Theoretisch leerweg. Deze leerlingen volgen alleen algemeen vormende vakken. Ze hebben weinig moeite met studeren en willen nog geen beroepsopleiding kiezen. Zij stromen veelal door naar niveau 3 of 4 op het mbo of naar de havo.

In Amersfoort bieden we de twee onderbouwjaren van het vmbo aan. Het derde en vierde jaar volgt de leerling op een bovenbouwlocatie. Daar krijgt de leerling ook te maken met de profielen, die voorbereiden op een vervolgopleiding. Er is op het Van Lodenstein College keuze uit zes profielen.