Algemeen

Beleidslijn toetsen

Toetsing neemt een belangrijke plaats in op school. Het is daarom goed dat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en school) helder is wat de ‘spelregels’ zijn. Informatie hierover staat onder andere in de schoolgids en in het leerlingenstatuut. Verder geeft het document ‘beleidslijn toetsen’ voor de locatie Amersfoort aanvullende regels weer.

De mediatheek

De mediatheek is een professionele ruimte waar je tijdens vrije uren heerlijk zelfstandig kunt werken met alle informatiebronnen binnen handbereik. Er zijn 33 computers /laptops waarvan iedereen gebruik van mag maken. Ook kan er geprint worden.
Daarnaast hebben we een grote collectie boeken. Deze boeken kunnen gebruikt worden voor (literatuur)opdrachten en als naslagwerk voor werkstukken. In deze collectie bevinden zich ook honderden leesboeken om lekker te ontspannen. Onze catalogus is digitaal te raadplegen.Wil je onze catalogus raadplegen? Klik hier of download de Aura-app.
Bij de mediatheek kan een leerling ook terecht als hij een rekenmachine of geodriehoek vergeten is. Ook kunnen er spelletjes geleend worden.
De mediatheekmedewerkers helpen de leerlingen graag, ook als er vragen zijn. Kortom, de mediatheek is hét informatiecentrum van de school!

Locatiepanel

Het locatiepanel bestaat momenteel uit twaalf personen die alle leerlingen van de locatie Amersfoort vertegenwoordigen. Wij zetten ons in om de school nog beter te maken dan die nu al is! Dit doen we door één keer in de drie weken te vergaderen over dingen die we in en rond de school willen verbeteren. Op dit moment richten we ons op een gezelligere kantine en houden we ons met allerlei kleinere dingen bezig. Ideeën zijn altijd van harte welkom! Lever jouw idee in via locatiepanel@outlook.com.
De volgende leerlingen zitten in het locatiepanel:
Joost van den Bunt(3HB)
Wietse Frietema (4HE)
Hanneke Geluk(2VC)
Thijs Griffioen(1VA)
Francine Hogenhout(3HA)
Jennette van de Kieft(5VA) – secretaresse
Roos Messemaker(4HD)
Guido Mulder(1GA)
Sasja Mulder (4VE)
Willemieke Polinder(1HB)
Wouter Stekelenburg(5HD)
Tjeerd Visser(5VA) – voorzitter
Hennie Vroegindeweij(6VB)
Marjolein de With(6VB) – vice-voorzitter